Skip to content
פרטים אישיים

לכנס מוזמנים תלמידי תוכניות "מרכז מדעני העתיד", בוגריו, מוזמנים ואורחים אשר קיבלו הזמנה אישית מצוות המרכז בלבד .​
תלמיד/ה נבחרות אשר גם משתתפ/ת בתוכניות אלפא / אודיסיאה/ אידיאה, יש להירשם בלשונית משתתפ/ת בנבחרות ישראל למדעים.

תלמידי יב' בתוכנית אלפא, בהמשך תהליך הרישום,  יש לבחור את המוסד האקדמי בו השתתפתם בתוכנית במהלך שנות הלימודים בכיתות י'- יא'.

כיבוד בכנס

בכנס יוגש כיבוד קל וארוחת צהריים. כשרות בהשגחת הרבנות הראשית לישראל ​

נגישות

זקוק לסיוע? מהו הסיוע שאתה מבקש

הסעות

ההגעה לכנס באמצעות הסעות מאורגנות היוצאות מהמוסדות האקדמיים:

•באחריותך לוודא את מועד יציאת ההסעה לכנס עם מנהל התוכנית במוסד האקדמי שבחרת.

•יש להגיע לתחנת ההסעה מהמוסד האקדמי כ-30 דקות לפני המועד שנקבע. ההסעה לא תמתין למאחרים.

•החזרה בסיום הכנס, תהיה בהסעה באמצעותה הגעת לכנס.

בחירת חולצה
הרשמה להרצאות ופעילויות

במהלך היום המשתתפים ישתתפו, בנוסף למליאת פתיחה ומליאת סיום, בהרצאה אחת ובפעילות אחת (כל אחת במשך כ- 60 דקות.) 


ההרצאות והפעילויות יתקיימו ב- 2 סבבים , בשעה 12:00 ובשעה 14:30.

בסבב הראשון את/ה יכול/ה להשתתף בהרצאה (לבחור מהשורה הראשונה הרצאה מס׳ 1-4) ובסבב השני בפעילות 

או לחילופין

בסבב הראשון את/ת יכול/ה להשתתף בפעילות ובסבב השני בהרצאה (לבחור מהשורה השניה הרצאה מס׳ 5-8)


מספר המשתתפים בכל הרצאה ופעילות מוגבל – ההשתתפות היא בהרשמה מראש על בסיס מקום פנוי!

אנא סמן את ההרצאה והפעילות בהן תרצה להשתתף. 

הרשמה להרצאות ופעילויות

במהלך היום המשתתפים ישתתפו, בנוסף למליאת פתיחה ומליאת סיום, בהרצאה אחת ובפעילות אחת או בשתי הרצאות כל אחת במשך כ- 60 דקות. 


ההרצאות והפעילויות יתקיימו ב- 2 סבבים, בשעה 12:00 ובשעה 14:30.

בסבב הראשון את/ה יכול/ה להשתתף בהרצאה (לבחור מהשורה הראשונה הרצאה מס׳ 1-4) ובסבב השני בפעילות/ בהרצאה (לבחור מהשורה השניה הרצאה מס׳ 5-8)

או לחילופין

בסבב הראשון את/ת יכול/ה להשתתף בפעילות/בהרצאה (לבחור מהשורה הראשונה הרצאה מס׳ 1-4) ובסבב השני בהרצאה (לבחור מהשורה השניה הרצאה מס׳ 5-8)


מספר המשתתפים בכל הרצאה ופעילות מוגבל – ההשתתפות היא בהרשמה מראש על בסיס מקום פנוי!

אנא סמן/י את ההרצאה והפעילות בהן תרצה/י להשתתף. 

הרשמה להרצאות ופעילויות

במהלך היום המשתתפים ישתתפו, בנוסף למליאת פתיחה ומליאת סיום, בשתי הרצאות (כל אחת במשך כ- 60 דקות.) 


ההרצאות והפעילויות יתקיימו ב- 2 סבבים , בשעה 12:00 ובשעה 14:30.

בסבב הראשון את/ה יכול/ה להשתתף בהרצאה (לבחור מהשורה הראשונה הרצאה מס׳ 1-4) 
ובסבב השני בהרצאה נוספת (לבחור מהשורה השניה הרצאה מס׳ 5-8)


מספר המשתתפים בכל הרצאה ופעילות מוגבל – ההשתתפות היא בהרשמה מראש על בסיס מקום פנוי!

אנא סמן את ההרצאות בהן תרצה להשתתף. 

פעילות / הרצאה נוספת
הרשמה לפעילויות

בחר/י 3 תחומי ענין בהם תרצה/י להשתתף

בסמוך למועד הכנס אנו נשבץ אותך למפגש אחד מתוך הנושאים שבחרת .

אפשרויות נגישות

גודל גופן

ניגודיות